Sociale vervoersservice AutoMaatje

Dit artikel is gearchiveerd op 31-12-2017.
Vrijwillige chauffeurs Automaatje op bordes gemeentehuis

De vrijwillige vervoersdienst AutoMaatje is een concept dat door de ANWB is ontwikkeld. Het is een vervoersdienst van inwoners voor inwoners. Inwoners met een vervoersbehoefte kunnen een beroep doen op een vrijwilliger. De vrijwilliger gebruikt zijn eigen auto om de inwoner te vervoeren tegen een vergoeding van 0,30 p/km.

De opzet van AutoMaatje is een concept dat kan rekenen op een groot draagvlak  bij de betrokken maatschappelijke organisaties: Adviesraad Sociaal Domein, de Seniorenraad, het CG-platform, SonenBreugelVerbindt en de LEVgroep.

Voor continuering na 2017 worden gesprekken gevoerd met SonenBreugelVerbindt en de LEVgroep.

Middel tegen eenzaamheid

Met de vervoersdienst AutoMaatje wordt voorzien in een behoefte voor mensen die niet zelfstandig hun vervoersbehoefte kunnen regelen. De ANWB geeft aan dat AutoMaatje inwoners uit hun isolement haalt en daarmee eenzaamheid tegen gaat. Daarbij is volgens de ANWB elke rit meer dan vervoer alleen. Vaak gaan de chauffeurs mee op doktersbezoek of om boodschappen te doen. En elke rit betekent een nieuw sociaal contact, een gesprek tussen deelnemer en chauffeur. Kortom: AutoMaatje brengt mensen bij elkaar.

Bent u zelf minder mobiel en voor uw vervoer afhankelijk van anderen? En moet u daardoor teveel thuisblijven? Met ANWB AutoMaatje komt u weer onder de mensen. Wilt u een rit maken? Vraag die dan minimaal 2 werkdagen van tevoren aan.

Meer informatie of meedoen als vrijwillige chauffeur?

Bel: 0499 - 209 609 (maandag t/m vrijdag 8:30 - 17:00 uur)

Mail: automaatje@sonenbreugelverbindt.nl of kijk www.sonenbreugelverbindt.nl