Son en Breugel stimuleert aanschaf van zonnepanelen

Dit artikel is gearchiveerd op 30-04-2017.
Wat we doen is groen

Son en Breugel wil stimuleren dat huiseigenaren zonnepanelen gaan aanschaffen en sluit zich daarom aan bij het Zonnepanelenproject regio Zuidoost-Brabant waaraan 14 gemeenten in de regio gaan deelnemen. Dit project maakt het mogelijk dat de komende 2 jaren 253 huiseigenaren in Son en Breugel op een gemakkelijke wijze hun huis kunnen voorzien van zonnepanelen. Door 253 woningen te voorzien van zonnepanelen wordt de CO2-emissie met 340 ton per jaar gereduceerd. De gemeente faciliteert met dit zonnepanelenproject de inwoners om een bijdrage te leveren aan het duurzaam opwekken van energie en tegelijkertijd op hun energierekening te besparen.

Succesfactor: ontzorgen

De succesfactor van het project is dat de inwoners geheel ontzorgd worden. Veel particuliere woningeigenaren willen wel investeren in duurzame energiemaatregelen, maar stuiten daarbij vaak op drempels (uitzoekwerk, administratieve handelingen, financiering) en tegenstrijdige informatie over het nut en noodzaak om te investeren in duurzame energie in de strijd tegen de klimaatverandering. Deze drempels worden bij deelname aan dit project weggenomen: de woningeigenaar wordt volledig ontzorgd.

Kosten 

Inwoners van Son en Breugel die via het project zonnepanelen willen aanschaffen kunnen daarvoor via de gemeente een aantrekkelijke lening krijgen. Het maandelijks terug te betalen bedrag aan rente en aflossing is voor de woningeigenaar dan iets lager dan de huidige energierekening, en levert per saldo zelfs een kleine winst op. De gemeente sluit hiervoor via een Europese aanbesteding een contract met een serviceprovider die de zonnepanelen gaat plaatsen en de maandelijkse aflossingen gaat innen. De gemeente regelt de voorfinanciering voor de te verstrekken leningen. Na 15 jaar zal de lening volledig zijn afbetaald, terwijl de levensduur van de zonnepanelen minstens 25 jaar is. Na aflossing van de lening zullen huiseigenaren echt veel geld op hun energierekening besparen.

Duurzaamheid

Energietransitie en klimaatverandering zijn belangrijke en actuele maatschappelijke thema’s. In het gemeentelijke beleidsplan duurzaamheid is als klimaatdoelstelling opgenomen dat de gemeenschap Son en Breugel in 2030 klimaatneutraal is. Op dit moment is 5,8% van alle koopwoningen (289 van 4.975 woningen) in Son en Breugel voorzien van zonnepanelen. Om de doelstelling te bereiken is een extra inspanning nodig. Deelname aan het regionale zonnepanelenproject biedt de gemeente een unieke kans om de woningvoorraad verder te verduurzamen en daarmee de CO2-emissies fors te reduceren.