Son en Breugel treedt toe tot Nationaal Landschap Het Groene Woud

Dit artikel is gearchiveerd op 21-02-2019.

Het college van gemeente Son en Breugel heeft besloten toe te treden tot Nationaal Landschap Het Groene Woud en daarmee ook tot het Van Gogh Nationaal Park in oprichting, een samenvoeging van Het Groene Woud en Nationaal Park Loonse en Drunense Duinen.

Gezamenlijke projecten

De gemeente Son en Breugel en het Groene Woud / Van Gogh Nationaal Park i.o. delen de ambitie om inwoners en de gemeenschap bewust te maken van hun invloed op het klimaat en hiernaar te handelen. Hiervoor lopen inmiddels al verschillende programma’s/projecten binnen Het Groene Woud (Mozaïek Dommelvallei en de You(th) Challenge).

Mozaïek Dommelvallei wil bedrijven, inwoners en maatschappelijke organisaties stimuleren om initiatieven en projectvoorstellen op het gebied van stad, natuur en productieland in te brengen You(th) Challenge is een community voor en door jongeren, waarin jongeren zelf aan de slag gaan om zich in te zetten voor hun eigen leefomgeving maar ook voor de leefomgeving om binnen Het Groene Woud.

Daarnaast kan de gemeente Son en Breugel participeren in het project ECCO, waarin inwoners door middel van verschillende projecten worden betrokken bij het realiseren van concrete duurzaamheidsdoelen. Ook heeft ECCO projecten die aansluiten bij onze doelstellingen voor een klimaat neutrale gemeenschap in 2030.

Wat we doen groen!

De verschillende projecten binnen Het Groene Woud passen binnen de publiekscampagne Wat de doen is groen, die ontwikkeld is om de duurzaamheidsinitiatieven onder de aandacht van het publiek te brengen.