Sonse Heideloop

Dit artikel is gearchiveerd op 15-06-2017.

Waterschap De Dommel heeft de kwaliteit van het water en de bodem van Sonse Heideloop onderzocht. Het water levert geen verhoogd risico op voor mens en dier. De GGD adviseert echter om in het kader van de volksgezondheid niet te recreƫren in en op het water van deze beek en contact met de waterbodem te vermijden in verband met het mogelijk vrijkomen van moerasgas uit de bodem. De gemeente heeft waarschuwingsbordjes geplaatst.

De gemeente en het waterschap hebben op woensdag 31 mei 2017 bestuurlijk overleg over de resultaten van het onderzoeksrapport.