Stand van zaken groot onderhoud bomen in ’t Harde Ven

Dit artikel is gearchiveerd op 30-11-2017.

Graag informeren we u over ons voornemen om een onderhoudsplan van het bos uit te voeren in ’t Harde Ven en een stukje in Breeakker. De gemeente heeft voor de uitvoering van dit onderhoud het ingenieursbureau Bureau Van Nierop uit Riethoven in de arm genomen dat zich op bosbouw en ecologie heeft gespecialiseerd.

Het gebied waar het bureau van Leon Van Nierop aan de slag gaat, wordt gevormd door straten die de bestemming ‘wonen in het bos’ hebben. Een deel van de bomen daar is aan groot groenonderhoud toe. Een aantal bomen is op zijn retour en vormen nu of in de nabije toekomst een reëel gevaar en dienen drastisch gesnoeid of gedund te worden.

Het plan van aanpak is gepresenteerd in een tweetal openbare informatiebijeenkomsten op 11 en 18 september. Hierna hebben we de inwoners uitgenodigd voor excursies in de eigen buurt. Deze zijn in oktober georganiseerd, nadat Van Nierop de bomen die naar zijn inzicht moeten verdwijnen, eerst waren gemarkeerd.

Tijdens de excursies zijn twijfelgevallen besproken en dat heeft in bijna alle gevallen geleid tot wijzigen en uiteindelijk tot een definitief dunningsplan. Met slechts enkele inwoners worden op dit moment nog één-op-één-gesprekken gevoerd over situaties waar partijen nog niet uit zijn gekomen.

Ook heeft wethouder Kees Vortman zijn wekelijkse spreekuur op de woensdagmiddag opengesteld om de laatste individuele gesprekken te voeren over het dunningsplan. Met de inwoners is verder afgesproken dat de daadwerkelijke verwijdering van de bomen in de maand november (en mogelijk nog een stukje in december) zal plaats vinden. We liggen daarvoor nagenoeg op schema, waardoor we verwachten dat het plan nog dit jaar kan worden afgerond.

Inmiddels is voor de uitvoering van het rooien van de bomen een groenaannemer in de arm genomen. Het gaat hierbij om groenaannemer Kuijpers.

Voor vragen en meer informatie kunt u contact opnemen met Bram van ’t Hof, senior medewerker beleidsuitvoering Veiligheid en Wijkbeheer. U bereikt hem via e-mail b.vanthof@sonenbreugel.nl of telefonisch 0499-491491.