Stand van zaken project Verledden Openbare verlichting

Dit artikel is gearchiveerd op 31-03-2018.

Op de Dag van de Duurzaamheid, 10 oktober 2017, begon openbare verlichting aannemer Ziut met de vervanging van alle 4.700 armaturen van de openbare verlichting in ons dorp.

Om de ledverlichting op het gewenste niveau te brengen, was het daarnaast nodig om bijna 1.800 lichtmasten te vervangen of bij te plaatsen. Het is een omgangrijke operatie.

Woordvoerder Wim van den Broek van Ziut zegt dat het zeldzaam is dat een gemeente in één keer alle openbare verlichting omvormt naar ledverlichting. Het ‘huzarenstuk’ is voor circa 95% klaar.

Van den Broek geeft bij deze tussenrapportage aan dat lastige daaraan is dat over de resterende 5% ruis kan ontstaan. Nu valt het bij de inwoners immers op als een armatuur nog niet goed werkt of een lichtmast nog niet vervangen is.

Al deze onvolkomenheden zijn bij de aannemer bekend. Deze verlichting is niet ‘vergeten’, maar wordt meegenomen in de naloopronden die nog straat voor straat nog uitgevoerd gaan worden. Afhankelijk van de beschikbaarheid van de materialen gaat het 6 tot 8 weken duren voordat de aannemer de onvolkomenheden die uit de naloopronden naar voren komen, in samenwerking met Enexis, heeft opgelost.
 

Het goede nieuws is dat de bulk van de ruim 4.700 armaturen al gereed is en functioneert. Dat betekent dat ons dorp vanaf nu al de beoogde besparing van 50% op de energiekosten van de openbare verlichting realiseert, een besparing van 450.000 KWh per jaar.