Subsidiebeleidsplan 2017

Dit artikel is gearchiveerd op 31-12-2016.

Het subsidiebeleidsplan 2017 bevat een duidelijk overzicht van alle subsidies op maatschappelijk gebied die de gemeente Son en Breugel in 2017 toekent.

In het subsidiebeleidsplan staan onder meer de subsidies aan een aantal professionele organisaties. Enkele van deze organisaties zoals Lumens (maatschappelijk werk en schuldhulpverlening) en de LEVgroep (steunpunt Mantelzorg, Vrijwilligerssteunpunt) leveren een belangrijke bijdrage aan het functioneren van het CMD.

Verder bevat het subsidiebeleidsplan subsidies aan circa 65 plaatselijke organisaties die door de inzet van vele vrijwilligers een belangrijke bijdrage leveren aan het maatschappelijk leven van Son en Breugel. Het betreft onder meer koren, sportverenigingen, culturele organisaties en vrijwilligersorganisaties die zorgtaken vervullen.

Het subsidiebeleidsplan 2017 wordt op 29 november besproken in de commissie Burgerzaken. Alle organisaties die in het subsidiebeleidsplan 2017 zijn opgenomen, hebben dit onlangs toegezonden gekregen en kunnen hierop tot 25 november 2016 reageren.

Voor meer informatie kunt u contact opnemen met de afdeling Ruimte en Samenleving, telefoon 0499 – 491 491.