Subsidiemogelijkheden voor afkoppelen uitgebreid

Dit artikel is gearchiveerd op 08-10-2019.

Onze initiatieven om inwoners te stimuleren hun regenwater af te koppelen van het riool zijn niet onopgemerkt gebleven. Om het voor inwoners nog aantrekkelijker om het afkoppelen van verhard oppervlak, het ‘ontstenen’ van de tuin, de aanschaf van een regenton en het vergroenen van daken, heeft Waterschap De Dommel voor 2019 een stimuleringsregeling ingesteld.

Verdubbeling

Voor inwoners die in 2019 afkoppelen betekent dit een verdubbeling van de afkoppelsubsidie op zij- en achtertuin. Dus in plaats van € 300,- is de afkoppelsubsidie nu tijdelijk € 600,-. Deze verdubbeling geldt voor maximaal 400 aanvragen. De aanvragen worden beoordeeld op basis van binnenkomst. Op het moment dat ook de voorzijde van het perceel wordt afkoppeld, ontvangen inwoners bovendien vanaf  2020 al een korting van € 50,- op de gemeentelijke rioolheffing.

Flinke stappen maken

Wethouder Jan Boersma hoopt dat deze stimulans een extra impuls geeft aan de afkoppelinitiatieven die momenteel in buurten en wijken ontstaan. “De bijdrage van het Waterschap wordt elk jaar opnieuw bekeken, ik zou dus nu gebruik maken van deze kans. Het geeft de mogelijkheid om écht flinke stappen te maken met het verduurzamen van ons dorp”.

Informatiebijeenkomst in Breugel

Op 10 september a.s. om 19.30 uur wordt in sporthal De Bongerd in Breugel een 2e informatiebijeenkomst georganiseerd over het opvangen van regenwater op eigen terrein en de maatregelen die de gemeente neemt om de effecten van klimaatverandering op te vangen.

Net als in juni verzorgt Lanny Olie van NLgaat.nu een presentatie en zijn voorbeelden van afkoppelmogelijkheden te bekijken. Ook het afkoppelteam van Son en Breugel Verbindt en de watercoach van de gemeente zijn op 10 september aanwezig om direct in te gaan op alle vragen.