Subsidieplafond eenmalige subsidies tweede halfjaar 2017

Dit artikel is gearchiveerd op 15-07-2017.

De gemeente Son en Breugel stimuleert de ontplooiing van allerlei kleine maatschappelijke initiatieven. Een organisatie die een activiteit wil organiseren die duidelijk bijdraagt aan het maatschappelijk welzijn van de inwoners van Son en Breugel, kan hiervoor een eenmalige subsidie aanvragen. De subsidie is ook beschikbaar voor de aanschaf van materialen of middelen die direct verband houden met activiteiten van maatschappelijk welzijn.

De subsidie bedraagt 50% van de kosten tot een maximum van € 1.000,-. Het budget dat beschikbaar is voor de toekenning van eenmalige subsidies is beperkt. Ter voorkoming dat dit budget al aan het begin van het jaar wordt uitgeput, is het verdeeld over het eerste en het tweede halfjaar 2017.

Het budget voor het tweede half jaar 2017 bedraagt € 6.265,- en geldt als subsidieplafond. Hierbij is rekening gehouden met het restant van het eerste halfjaar en de aanvragen die al zijn ontvangen. De enige verdeelmaatstaf is de volgorde van binnenkomst. Een aanvraag die wordt ingediend nadat het budget is uitgeput, wordt zonder verdere motivatie afgewezen.

De activiteiten waarvoor subsidie wordt gevraagd dienen vóór 1 januari 2018 plaats te vinden. De aanvraag dient vóór 1 december 2017 bij de gemeente te zijn ingediend. Voor het overige is de aanvraag voor een eenmalige subsidie nauwelijks gebonden aan formaliteiten.

Voor meer informatie kunt u contact opnemen met de Afdeling Ruimte en Samenleving, telefoon 0499 – 491 491.