Systeem met uitwijkroutes bij stremming van de snelweg krijgt vervolg

Dit artikel is gearchiveerd op 26-04-2019.


Als rond Eindhoven een snelweg volledig is gestremd door een verkeersincident, kunnen automobilisten omrijden via de boven/naast de rijksweg aangegeven informatie op matrixborden of blauwe U-routebordjes, waarbij de U voor Uitwijkroute staat. Dergelijke stremmingen doen zich in de regio Eindhoven maandelijks voor.

Een uitwijkroute maakt deel uit van een stelsel van vooraf afgesproken alternatieve routes die gebruikt worden bij stremmingen op de snelweg. Het doel van dergelijke routes is het verspreiden van het verkeersaanbod over andere wegen, om de incidentlocatie te ontlasten en het verkeer beter te laten doorstromen, waardoor tegelijkertijd wordt bijgedragen aan de verkeersveiligheid en lagere maatschappelijke filekosten.

De alternatieve routes kunnen ook worden ingezet bij incidentele verkeersdrukte, wegwerkzaamheden, evenementen en bij slecht weer.

Samenwerking

Via het systeem met alternatieve routes werkt een brede groep wegbeheerders met elkaar samen: Rijkswaterstaat, de provincie Noord-Brabant en Limburg, de 21 gemeenten van de Metropoolregio Eindhoven ((MRE), de gemeente Meierijstad en de politie.

De partijen in deze samenwerking willen met uitwijkroutes voorkomen dat weggebruikers onnodig lang op de snelweg voor een blokkade opgesloten zitten en dat inwoners van de regio hun bestemming niet meer kunnen bereiken. Ook willen zij met de routes voorkomen dat het verkeer zelf een route over het wegennet gaat zoeken, met alle nadelige consequenties van dien.

Het systeem is in 2010 in de regio geïntroduceerd en krijgt nu een ge-update bevestiging. In april 2019 is voorzien om de samenwerking met een nieuw convenant voort te zetten.