Tijdelijke herverdeling taken burgemeester en wethouders

De portefeuille van wethouder Tom van den Nieuwenhuijzen is als gevolg van zijn ontslag tijdelijk verdeeld over de andere leden van het college.

Tijdelijke herverdeling taken:

Burgemeester Hans Gaillard

 • Nieuwe bestuursstijl en burgerparticipatie
 • Personeel en organisatie
 • Communicatie
 • Dierenwelzijn
 • Kunst en cultuur
 • Poho MRE energie
 • Poho SGE voorzieningen en evenementen

Wethouder John Frenken

 • Omgevingswet
 • Pilot omgevingsplan
 • Poho MRE transitie landelijk gebied

Wethouder Jan Boersma

 • Duurzaamheid
 • Bossen, landbouw en natuur
 • Water
 • Wijkbeheer
 • Eindhoven Airport
 • Kermis en markt

Vaste taken:

Burgemeester Hans Gaillard

 • Algemene beleidscoƶrdinatie
 • Bestuurlijke aangelegenheden
 • Intergemeentelijke samenwerking
 • Openbare orde en veiligheid
 • Dienstverlening
 • Handhaving
 • Ondersteuning en faciliteiten
 • Juridische zaken
 • Informatie en automatisering

Wethouder J.P. (John) Frenken (DorpsVISIE)

 • Ruimtelijke ordening (inclusief Sonniuspark)
 • Volkshuisvesting
 • Breugel Bruist
 • Sociale zaken
 • Zorg en welzijn
 • Sport
 • Onderwijs
 • Accommodatiebeleid
 • Subsidiebeleid
 • 1e loco burgemeester

Wethouder J. (Jan) Boersma (CDA)

 • FinanciĆ«n
 • Belastingen
 • Mobiliteit en infrastructuur
 • Centrumvisie en dorpshuis
 • Economische zaken en Ekkersrijt
 • Toerisme en recreatie
 • Centrale inkoop
 • Grondzaken en grondbeleid
 • Monumentenbeleid
 • Archeologie
 • 2e loco burgemeester