Tijdelijke herverdeling taken burgemeester en wethouders

Dit artikel is gearchiveerd op 24-02-2019.

De portefeuille van wethouder Tom van den Nieuwenhuijzen is als gevolg van zijn ontslag tijdelijk verdeeld over de andere leden van het college.

Tijdelijke herverdeling taken:

Burgemeester Hans Gaillard

 • Nieuwe bestuursstijl en burgerparticipatie
 • Personeel en organisatie
 • Communicatie
 • Dierenwelzijn
 • Kunst en cultuur
 • Poho MRE energie
 • Poho SGE voorzieningen en evenementen

Wethouder John Frenken

 • Omgevingswet
 • Pilot omgevingsplan
 • Poho MRE transitie landelijk gebied

Wethouder Jan Boersma

 • Duurzaamheid
 • Bossen, landbouw en natuur
 • Water
 • Wijkbeheer
 • Eindhoven Airport
 • Kermis en markt

Vaste taken:

Burgemeester Hans Gaillard

 • Algemene beleidscoƶrdinatie
 • Bestuurlijke aangelegenheden
 • Intergemeentelijke samenwerking
 • Openbare orde en veiligheid
 • Dienstverlening
 • Handhaving
 • Ondersteuning en faciliteiten
 • Juridische zaken
 • Informatie en automatisering

Wethouder J.P. (John) Frenken (DorpsVISIE)

 • Ruimtelijke ordening (inclusief Sonniuspark)
 • Volkshuisvesting
 • Breugel Bruist
 • Sociale zaken
 • Zorg en welzijn
 • Sport
 • Onderwijs
 • Accommodatiebeleid
 • Subsidiebeleid
 • 1e loco burgemeester

Wethouder J. (Jan) Boersma (CDA)

 • FinanciĆ«n
 • Belastingen
 • Mobiliteit en infrastructuur
 • Centrumvisie en dorpshuis
 • Economische zaken en Ekkersrijt
 • Toerisme en recreatie
 • Centrale inkoop
 • Grondzaken en grondbeleid
 • Monumentenbeleid
 • Archeologie
 • 2e loco burgemeester