Tijdig lintje Koningsdag 2020 aanvragen

Dit artikel is gearchiveerd op 15-07-2019.

Elk jaar ontvangen enkele inwoners van Son en Breugel ter gelegenheid van Koningsdag een Koninklijke onderscheiding. De aanvraag voor de onderscheiding loopt via de burgemeester. Iedereen kan één of meerdere personen voordragen.

De voorstellen voor een onderscheiding voor Koningsdag 2020 moeten uiterlijk vóór 15 juli 2019 bij de gemeente zijn ingediend.

Wanneer u een persoon wilt voordragen, verzoeken wij u eerst contact op te nemen met de heer Frans den Hengst, Staf, tel.: 0499-491410.

Algemene informatie over het aanvragen van een onderscheiding is te vinden op www.lintjes.nl