Twee nieuwe wethouders voorgesteld voor college Son en Breugel

Dit artikel is gearchiveerd op 04-07-2019.

Op 9 mei zullen tijdens de raadsvergadering Paul van Liempd (PvdA-GroenLinks) en Jos de  Bruin (DorpsVISIE) worden voorgedragen door de coalitiepartijen CDA, PvdA-GroenLinks en DorpsVISIE om het college van burgemeester en wethouders weer aan te vullen na het vertrek van Tom van den Nieuwenhuijzen.

De partijen beogen nu een college dat zal bestaan uit vier parttime wethouders:

· Jan Boersma 0,9 fte
· Jos de Bruin 0,6 fte
· John Frenken 0,9 fte
· Paul van Liempd 0,8 fte

De totale omvang van het college neemt hierdoor met 0,3 fte toe.

De coalitiepartijen zijn zich er van bewust, dat er grote ambities liggen voor de komende jaren. Te denken valt aan de ontwikkelingen in de kernen van Son en Breugel, opgaven in de woningbouw en uitdagingen in het sociaal domein. Daarnaast komen er ook nieuwe omvangrijke taken bij, zoals de invoering van de Omgevingswet.
Om het college voldoende bestuurskracht te geven, worden nu twee nieuwe kandidaten voorgedragen. Daarmee kan ook de vertegenwoordig van Son en Breugel in de regio worden versterkt bij onder meer de MRE en SGE.

In de nieuwe samenstelling zal Paul van Liempd zich richten op de onderwerpen Duurzaamheid en Sociaal Domein. Jos de Bruin zal zijn focus hebben op Breugel Bruist en Welzijn, waaronder ook de zorg voor onze verenigingen. John Frenken wisselt Sociale Zaken in om zich in te zetten voor Ruimtelijke Ordening en de invoering van de Omgevingswet.

Het college zal tijdens haar eerste vergadering in nieuwe samenstelling dedefinitieve portefeuilleverdeling vaststellen.

Met beide voordrachten voor het college vertrouwen de coalitiepartijen er op voortvarend verdere uitvoering te kunnen geven aan het vorig jaar gesloten coalitieakkoord.