Uitbreiding parkeren in wijk De Vloed

Dit artikel is gearchiveerd op 30-11-2016.

Plattegrond met uitbreiding 14 parkeerplaatsen AnemoonstraatNa intensief overleg hebben Archipel, ‘thuis en de gemeente Son en Breugel overeenstemming bereikt om extra parkeercapaciteit te realiseren in de Anemoonstraat.

Omwonenden, fietsers en andere weggebruikers ervaren sinds de in gebruik name van Acacia- en Berkenstaete (structurele) hinder van geparkeerde voertuigen. Ook het gebruik van de gerealiseerde rode fietssuggestiestrook in de De Bontstraat wordt belemmerd door geparkeerde auto’s.

Tevens wordt op de De Bontstraat een parkeerverbodszone ingesteld. Hierdoor wordt de parkeerdruk in de De Bontstraat en omgeving verlicht en kan de fietssuggestiestrook weer als zodanig worden gebruikt. De hiervoor noodzakelijke verkeersbesluiten met uitgebreide motivatie worden zoals gebruikelijk gepubliceerd in de Staatscourant.

Wethouder Kees Vortman: ‘Met de aanleg van veertien extra parkeerplaatsen in de Anemoonstraat is in gezamenlijkheid een oplossing gevonden voor een langslepend probleem. We zullen hiermee meer parkeerruimte creëren dan wat er nu gemiddeld in de De Bontstraat geparkeerd staat.’