Uitnodiging inkoop Huishoudelijke Hulp

Dit artikel is gearchiveerd op 05-11-2016.

De gemeente Son en Breugel gaat met ingang van 2017 Huishoudelijke Hulp weer als een Wmo-voorzienig aanbieden. De gemeente is hiertoe verplicht door uitspraken van de Centrale Raad van Beroep.

Uitnodiging voor aanbieders

Op vrijdag 4 november geeft de gemeente aan aanbieders uitleg over het nieuwe beleid. Daarbij wordt ook ingegaan welke afspraken de gemeente met aanbieders wil gaan maken.

Van 13.00 tot 14.00 uur geven we uitleg over bestuurlijk aanbesteden, voor die aanbieders die hier nog niet eerder mee van doen hebben gehad. Om 14.15 uur start het onderhandelingsoverleg met de aanbieders van Huishoudelijke Hulp. De bijeenkomst zal worden gehouden in de Raadzaal van het gemeentehuis Son en Breugel.

Hebt u geen uitnodiging gehad maar bent u als aanbieder van schoonmaakdiensten wel ge├»nteresseerd om Huishoudelijke Hulp aan te bieden? En wilt u graag de bijeenkomst op 4 november bijwonen? Neem dan contact op met de co├Ârdinator van het CMD: Janine Spoor j.spoor@sonenbreugel.nl of met Franc Das f.das@sonenbreugel.nl.

Huidige situatie

Het huidige beleid is erop gericht dat inwoners zelf regelen dat hun woning wordt schoongehouden. Daartoe dienen inwoners zelf hun schoonmaakondersteuning in te kopen. Wanneer inwoners van mening zijn dat dat onevenredige kosten met zich meebrengt kunnen zij zich melden bij het Centrum voor Maatschappelijke Deelname (CMD). Door het CMD wordt beoordeeld of zij in aanmerking komen voor een tegemoetkoming in de kosten (Financieel Maatwerk).

Er zijn inwoners die de regie over het huishouden niet of onvoldoende meer kunnen voeren. Deze groep inwoners kan een beroep doen op de ondersteuning bij het huishouden (OBH). Voor deze groep koopt de gemeente de ondersteuning in. Daarvoor heeft de gemeente met een aantal aanbieders een overeenkomst afgesloten.

Toekomstige situatie

Omdat de gemeente voortaan Huishoudelijke Hulp (Nieuwe naam voor Hulp bij het Huishouden) weer moet aanbieden willen wij daarover afspraken maken met aanbieders. Daarom nodigen wij alle aanbieders uit met wie wij een contract hebben voor Ondersteuning bij het Huishouden uit. Ook nodigen wij alle aanbieders uit die nu bij particulieren schoonmaken en met particulieren een overeenkomst hebben. Wij vinden het belangrijk dat particulieren de keuze hebben om bij hun huidige aanbieder te blijven wanneer zij onder de Wmo vallen.