Uitvoering bomenplannen januari 2018 (kappen/rooien)

Dit artikel is gearchiveerd op 31-01-2018.

Deze winter is er in het kader van het groenbeleidsplan in enkele straten groot onderhoud van bomen gepland. Het gaat daarbij om buurtgroen. Dit betekent dat de straat heeft meegedacht met het plan voor de straat, voordat het definitief werd. Voor straten in onderstaand lijstje is een definitief besluit is genomen en wordt het werk daadwerkelijk uitgevoerd. De bewoners van de straten zijn via bewonersbrieven over deze definitieve status van het plan geïnformeerd. De tekeningen van de definitieve straatplannen vindt u ook op de gemeentelijke website onder ‘Wijkbeheer, Groenbeleid in de praktijk’.

De uitvoering van de volgende straten is gepland:

Datum           Straat

8-1-2018         Vlielandlaan

9-1-2018        Pyreneeënlaan

9-1-2018         Eiffellaan (uitloop naar 10-1)

11-1-2018       Zeelandlaan

29-1-2018       Merwedelaan

29-1-2018       Achilleslaan

29-1-2018       Hoogstraat

Op de genoemde datums worden er bomen verwijderd, zoals aangegeven op de tekening bij de bewonersbrieven. Aan bewoners van deze straten wordt verzocht om met deze werkzaamheden rekening te houden, door op de geplande dagen niet te parkeren waar werkzaamheden zijn.

De gepubliceerde datums zijn echter ‘bij benadering’. De exacte uitvoeringsdatum hangt vooral af van de weersomstandigheden in januari (vorst, gladheid ed.). Daarom worden in de betreffende straten voorafgaand aan het werk door de aannemer tijdig ook tijdelijke borden geplaatst.

Als er in een bepaalde straat na verwijdering ook wordt aangeplant, dan is de uitvoering daarvan in maart 2018 gepland.

Andere straten

Bij een aantal andere straten is over het bomenplan nog geen definitief besluit genomen. Zodra deze plannen definitief zijn, ontvangen de straatbewoners hierover bericht via een bewonersbrief.

Voor vragen kunt u terecht bij onze afdeling Veiligheid en Wijkbeheer, telefoon 0499-491491 of per e-mail w.peeters@sonenbreugel.nl