Uitvoering eerste fase verkeersbesluiten parkeren centrum Son

Dit artikel is gearchiveerd op 30-11-2017.
Parkeerlogo

Het college van B&W heeft besloten om het raadsbesluit van 18 mei 2017 over het parkeren in het centrum van Son gefaseerd uit te voeren en heeft ingestemd met de uitvoering van de eerste fase, die bestaat uit de volgende verkeersmaatregelen:

 • Het uitbreiden van de blauwe zone in het centrum van Son op zaterdag van 9 tot 18 uur;
 • Het verplaatsen van vier voor huisartsen gereserveerde parkeerplaatsen aan het 17 Septemberplein naar de Zandstraat, waardoor op het 17 Septemberplein vier extra parkeerplaatsen beschikbaar komen.
  Vermoedelijke ingangsdatum 1 oktober 2017.
 • Het opheffen van het parkeerverbod in de parkeervakken aan de zuidzijde Raadhuisplein op donderdagen tussen 9 en 17.30 uur en het opheffen van de wekelijkse geslotenverklaring van het Raadhuisplein (tussen Nieuwstraat en Airbornestraat i.v.m. weekmarkt) voor alle verkeer op donderdag.
  Door deze maatregelen komen er op de donderdag 25 parkeerplaatsen méér beschikbaar op het Raadhuisplein.
  Een en ander treedt in werking nadat de weekmarkt, in overleg met de marktkooplui, zodanig is ingericht dat deze ruimte voor de opstelling van de markt niet langer nodig is.
  Vermoedelijke ingangsdatum 1 september 2017.

Zie ook: