Veiligheidsmonitor geeft beeld van leefbaarheid en veiligheid

Dit artikel is gearchiveerd op 31-08-2018.

Inwoners geven leefomgeving en veiligheidsgevoel een dikke voldoende

De inwoners van Son en Breugel beoordeelden de leefbaarheid in het dorp in 2017, net als vier jaar geleden, met een rapportcijfer 7,7 en de veiligheid met een 7,5. De cijfers komen voort uit de resultaten van de Veiligheidsmonitor 2017, een steekproef naar de mening van de inwoners over hoe zij de leefbaarheid en veiligheid in Son en Breugel ervaren.

Uitkomsten

Mensen in Son en Breugel vinden zorg voor elkaar in buurten belangrijk. Buurtbewoners vinden dat zij zelf en anderen betrokken zijn bij hun woonbuurt en dat iedereen op een prettige manier met elkaar om gaat. Inwoners geven aan zich verantwoordelijk te voelen voor de veiligheid in de buurt. Toch geeft 11 procent van de respondenten aan zich ook weleens onveilig voelen. Dit is minder dan het landelijk gemiddelde.

Inwoners voelen zich het minst veilig op plekken waar jongeren rondhangen. Gelukkig komt dat niet (meer) zo vaak voor. Er zijn momenteel geen hinderlijke overlast gevende jeugdgroepen.

Eén op de vier inwoners weet dat er in hun buurt een WhatsApp-buurtalarmgroep actief is. Inmiddels hebben deze groepen dankzij de samenwerking met SonenBreugelVerbindt meer bekendheid gekregen en zijn ze verder uitgebreid.

Aandachtspunten

De top 3 van grootste ergernissen is sinds 2013 nog niet veranderd: 1. te hard rijden, 2. hondenpoep en 3. parkeerproblemen.

Inwoners zijn tevreden over onze aanpak van leefbaarheid en veiligheid, maar communicatie met de buurt blijft een aandachtspunt. Ook de beschikbaarheid van de politie en de hoeveelheid blauw op straat is voor verbetering vatbaar.

Veiligheidsmonitor

De veiligheidsmonitor wordt elke vier jaar uitgevoerd. De resultaten van dit onderzoek worden gebruikt als input voor het Integraal Veiligheidsbeleid gemeente Son en Breugel 2019 – 2022. De volledige resultaten van het onderzoek kunt u hieronder nalezen.