Verbeterde paden en uitbreiding begraafplaats Wolfswinkel

Dit artikel is gearchiveerd op 28-02-2017.
Luchtfoto Wolfswinkel met in  geel en wit de bestaande en aan te leggen paden

Dit voorjaar worden de paden op begraafplaats Wolfswinkel opnieuw geasfalteerd.

Het wandelpadenstelsel op de begraafplaats is aan groot onderhoud toe. Deze boodschap is onder de aandacht van de stichting begraafplaats Wolfswinkel en de gemeente gebracht door mensen die de begraafplaats regelmatig bezoeken.

Om de begraafplaats weer goed en veilig toegankelijk te maken, worden de paden dit voorjaar opnieuw geasfalteerd en waar nodig opgehoogd. Het grondverzet en het asfalteren is gegund aan aannemer KWS, die hiervoor de goedkoopste aanbieding heeft ingediend. De werkzaamheden worden medio maart uitgevoerd.

De gemeenteraad heeft ook budget beschikbaar gesteld voor de voorbereidingen van een uitbreiding van de begraafcapaciteit. Hiertoe is het middenterrein opgehoogd en komen er twee nieuwe paden in dat middenterrein om de toekomstige uitbreiding bereikbaar te maken.

Met deze opdracht wordt de bestaande padenstructuur volledig opgeknapt en een pad gemaakt dat aansluiting de aansluiting maakt op de uitbreiding in het middengedeelte dat onlangs al opgehoogd is.

Plattegrond van de begraafplaats Wolfswinkel

Geel = bestaande paden
Wit = aan te leggen/uitbreidingsgebied