Verbetering verlichting zebrapaden

Dit artikel is gearchiveerd op 31-01-2019.

Om voetgangers op drukke plaatsen veilig te laten oversteken, heeft Son en Breugel op 58 plaatsen zebrapaden.
Uit een recente schouw die op verzoek van de gemeenteraad werd uitgevoerd, is gebleken dat 93% van onze zebrapaden ‘s avonds en ’s nachts goed zichtbaar is.
 
Een viertal zebrapaden is echter minder goed verlicht. Deze zebra’s gaan we daarom voorzien van extra verlichting. Het gaat om de zebra’s op de locaties:

  • hoek Boslaan-Heistraat
  • kruising Afrikalaan-Vlielandlaan
  • bocht Afrikalaan naar SBC
  • kruising Brabantlaan

In de periode 2017-2018 is de openbare verlichting in Son en Breugel vernieuwd. Alle armaturen zijn vervangen door energiezuinige en duurzame led-armaturen. Na de ombouw van het verlichtingsareaal naar led en bovengenoemde verbetering voldoet de gemeente aan de geldende richtlijnen voor openbare verlichting. Daarnaast zorgt de ombouw naar ledverlichting voor een bezuiniging van 50% op het energiegebruik.

In het kader van veiligheid en verkeer zijn de zebrapaden beoordeeld op nachtelijke zichtbaarheid. Met de verbetering van de verlichting van het viertal zebrapaden wordt de openbare verlichting verder geoptimaliseerd.

De werkzaamheden worden in de periode maart – april 2019 uitgevoerd.

Weginrichting en gedrag

Het veilig oversteken van straten is een samenspel van goede zichtbaarheid van de oversteekplaatsen én gedrag van medeweggebruikers die rekening houden met elkaar.

We blijven -ook na de verbetering van de verlichting- geïnteresseerd naar hoe onze inwoners de verlichting van onze zebrapaden ervaren en naar suggesties om de verkeersveiligheid verder te vergroten.