Verbeterplan Van Gentlaan - Doormanlaan

Dit artikel is gearchiveerd op 01-02-2018.

Begin januari ontvangen aanwonenden van de Van Gentlaan – Doormanlaan een uitnodigingsbrief voor een informatiebijeenkomst op 31 januari 2018. Hier worden conceptvoorstellen besproken die gemaakt zijn vanwege de vraag om een verbetering van de verkeersveiligheid, een aansluiting van de fietsroute van het centrum van Son naar het centrum van Breugel en de parkeermogelijkheden.

Verduurzamen riolering

Omdat bij de aanpassingen de bovenlaag van het wegdek verandert, is dit tevens een goed moment om ook de onderlaag te bespreken. In Son en Breugel streven we naar een toekomstbestendige en klimaatbestendige woonomgeving. Door de onderliggende riolering van uit te breiden met een hemelwaterafvoer wordt het regenwater anders afgevoerd en mogelijke wateroverlast voorkomen. Wilt u ook meer informatie over de gescheiden afvoer van regenwater? Neem dan eens een kijkje op www.sonenbreugel.nl/duurzaamheid.