Vergadering Jeugdgemeenteraad 12 april 16.00 uur

Dit artikel is gearchiveerd op 13-04-2018.
logo jongen en meisje met Son en Breugel vlag

Op 12 april a.s. is er een openbare vergadering van de jeugdgemeenteraad in het gemeentehuis.

Agenda

 1. Welkom en opening
 2. Vaststellen agenda
 3. Vaststellen verslag van 8 februari 2018
 4. Mededelingen
 5. Ingekomen post
 6. Bezoek Caroline Kersten (Adviesraad)
 7. Wat is er gebeurd na de afgelopen vergadering?
     - Installatie gemeenteraad
     - Plaatsen verkeersbord bij basisschool de Ruimte
     - Interview Eindhovens Dagblad over het hondenpoep filmpje
 8. Wat staat er op de agenda de komende tijd?
     - Wegmarkering bij de Ruimte
     - Stickers plakken op de speeltoestellen
     - Koningsspelen 20 april
     - Koningsdag 27 april
     - Dodenherdenking 4 mei
 9. Hondenpoep
10. Hangjongeren
11. Veiligheid van de speeltoestellen
12. Verkeer
13. Wat is er gebeurd met de duurzaamheidsprijs?
14. Nieuwe verkiezingen op de scholen omdat groep 8 in de vergadering van 14 juni afscheid neemt
15. Rondvraag
16. Sluiting