Verhuizen, slopen en bouwen gemeentehuis

Dit artikel is gearchiveerd op 31-12-2017.

Verhuizen

Vrijdag 27 oktober 2017 verhuist een deel van de medewerkers van de gemeentelijke organisatie naar De Vijverberg, het voormalige schoolgebouw aan de Ruijsdaelstraat 2. Zij vertrekken uit het deel van het gemeentehuis dat boven de bibliotheek is gevestigd en uit het achterste deel van het gemeentehuis, de bijbouw aan de Taylorsstraat.

De loketten, het bestuur en de stafmedewerkers verhuizen niet mee. Zij blijven gevestigd in het hoofdgebouw.

Balies blijven in het gemeentehuis

Hebt u een afspraak met de gemeente? Dan verandert er voor u niets. U bent en blijft van harte welkom in het gebouw aan het Raadhuisplein. De balies verhuizen niet.

Slopen

De verhuizing is nodig zodat gestart kan worden met de sloop van een deel van het bestaande gemeentehuis Het gaat om de bibliotheek (na de verhuizing) met bovenverdieping en de bijbouw aan de Taylorstraat. Het hoofdgebouw met raadszaal en balies blijft intact.

De sloopwerkzaamheden starten in week 44/45 en zullen duren tot ongeveer eind december 2017. Uiteraard beseffen wij dat dit tot enige overlast kan leiden in de directe omgeving, maar wij zullen proberen om de overlast tot een minimum te beperken.

Bouwen

Na de sloop starten begin 2018 de nieuwbouwwerkzaamheden. Wij houden u op de hoogte van de stand van zaken en de planning.

Meer informatie over sloop en bouw

Wilt u op de hoogte gehouden worden van de ontwikkelingen op en rondom de bouw? Dan kunt u uw e-mailadres sturen naar anijhof@stamendekoning.nl. Vermeld hierbij dat het gaat om het transformatieproject “Gemeentehuis Son & Breugel”. Het bedrijf verantwoordelijk voor de sloop en de bouw, Stam + De Koning, zal u dan op de hoogte houden van de ontwikkelingen van de bouw.