Verkiezingen 20 maart 2019

Op woensdag 20 maart 2019 vinden er weer verkiezingen plaats. U kunt gaan stemmen voor de Provinciale Staten en voor het Waterschap De Dommel.

Provinciale Staten

Aan het hoofd van een provincie staan Provinciale Staten. Zij kiezen Gedeputeerde Staten en hebben drie rollen: de volksvertegenwoordigende, kaderstellende en controlerende rol.

Eens in de 4 jaar kiezen de Brabanders de leden van de Provinciale Staten. Provinciale Staten van Noord-Brabant hebben 55 Statenleden. Meer informatie vindt u op www.verkiezingen.brabant.nl/

Waterschap

In uw gemeente zorgt Waterschap De Dommel voor schoon, voldoende en veilig water. Het waterschap heeft een bestuurlijke organisatie, vergelijkbaar met die van een gemeentebestuur. Meer informatie vindt u op www.dommel.nl/verkiezingen

Registratie als kiezer

De burgemeester van Son en Breugel maakt bekend dat iedereen bij de afdeling Dienstverlening kan opvragen of hij/zij als kiezer is geregistreerd.
In het geval dat een kiezer niet of niet behoorlijk is geregistreerd kan hij/zij schriftelijk een verzoek tot herziening van de registratie indienen.

Stemmen bij volmacht

Als u op de dag van de verkiezingen niet in de gelegenheid bent om uw stem uit te brengen kunt u iemand schriftelijk machtigen om voor u te gaan stemmen. Hiervoor is een speciaal volmachtformulier verkrijgbaar bij de afdeling Dienstverlening. Hierbij moet de gemachtigde een bewijs overleggen dat de persoon als kiesgerechtigde staat ingeschreven in de zelfde Provincie. Voor het Waterschap kunt u alleen iemand machtigen die kiesgerechtigd is voor hetzelfde Waterschap. Degene die u machtigt krijgt dan een volmachtbewijs toegestuurd. Met deze volmacht kan de gemachtigde naast zijn eigen stem ook uw stem uitbrengen. Deze volmacht kunt u later niet meer intrekken. U kunt dus ook zelf niet meer stemmen. Wilt u gebruik maken van deze volmacht vraagt u dan tijdig een formulier aan. De laatste dag voor het aanvragen van een volmachtbewijs is 15 maart 2019.