Vervuiling in groencontainers aanpakken

Dit artikel is gearchiveerd op 01-10-2017.

De firma Baetsen haalt voor ons gescheiden afval aan huis op. Het bedrijf meldt dat er op diverse plaatsen restafval en zelfs bouwafval in de groene gft-bak wordt aangeboden.
Dat is zeer ongewenst!

Hieronder ziet u enkele foto’s waarbij de groene bak ten onrechte werd gebruikt voor andere zaken dan GFT, zoals restafval, plastic, hout, glas en zelfs PVC-pijp en bouwpuin. We zijn daarvan enigszins geschrokken. Dankzij het oplettende personeel van Baetsen op de wagen, konden zij er gelukkig voor zorgen dat deze containers niet geleegd werden.

Vervuiling in afvalcontainers

Schade

Mensen realiseren zich waarschijnlijk niet wat de schade hiervan kan zijn. Als dit afval wél in de vrachtauto terecht was gekomen, wordt de inhoud van deze vuilnisauto in zijn geheel afgekeurd als GFT-lading en zou de hele inhoud naar het restafval gaan. Met alle kosten en nadelige gevolgen voor het milieu van dien. Bedenk ook eens hoe puin de machines in de wagen kan beschadigen.

Wat kunt ú doen?

Gooi alleen groente, fruit en klein tuinafval in de groene bak. Om te voorkomen dat iemand anders ongeoorloofd afval in úw groene afvalbak kan gooien, is het zaak om bij twijfel uw afvalbak pas ’s morgens (maar dan wel vóór 7.30 uur) aan de straat te zetten en niet de avond ervoor al.

Wat kunnen wij doen?

Bij constatering van ongeoorloofd afval in de groene bak laat Baetsen deze ongeleegd staan en dient de aanbieder zelf de bak schoon te maken voordat deze opnieuw wordt aangeboden. Er wordt een rood label aan de gft-bak gehangen als die wordt geweigerd. Bij kleine overtredingen volgt een waarschuwing, bij herhaalde en bij zware overtredingen, zoals bij puin en pvc-pijpen, volgen direct sancties. De boa kan dan aan de deur komen en een boete uitdelen, die meteen € 90,- plus € 9,- administratiekosten zal zijn.

Op de meeste vuilnisauto’s zitten tegenwoordig camera’s. Die registreren steeds beter of er ongeoorloofd afval uit uw container komt. Als te herleiden is van wie het afval afkomstig is, zal de boa handhavend optreden en bekeuringen uitdelen.

Elke fractie in de juiste bak

In de groene bak horen –alleen- groente, fruit, tuinafval en etensresten. Plastics, metalen en drankenkartons gaan in PMD-zakken, die wekelijks worden opgehaald. Glas kunt u kwijt in de glasbak bij de supermarkten. Restafval kan in de grijze afvalcontainer. Grof vuil en puin levert u aan in de milieustraat.