Voorbereiding plaatsing kunst op rotonde Planetenlaan - Kometenlaan

Dit artikel is gearchiveerd op 31-08-2018.

Het Stakenburgfonds schenkt 4 kunstwerken aan de gemeente  om te plaatsen op rotondes. De gemeente heeft hiervoor een aantal werkzaamheden voorbereid.

Het eerste kunstwerk komt op de rotonde Planetenlaan/Kometenlaan en wordt waarschijnlijk in september van dit jaar onthuld.

Nog vóór de bouwvakvakantie, in de eerste helft van juli worden door diverse partijen buiten werkzaamheden uitgevoerd:

  • KWS voert het grondwerk uit, rooit de bomen etc. en verzorgt verkeersmaatregelen. Er wordt buiten de spitsuren en met verkeersregelaars gewerkt.
  • Ziut verwijdert de lichtmast op de rotonde. Deze mast wordt in een later stadium vervangen door 3 nieuwe masten aan de zijkant van de rotonde
  • Knaapen-Groep maakt de fundering voor het kunstwerk. Deze wordt in het werk gestort


De aannemers stemmen hun werkzaamheden in onderling overleg af. We gaan ervan uit dat verkeer en omwonenden weinig overlast van deze werkzaamheden ondervinden.