Voortgang onderzoek MFA gebouw

Dit artikel is gearchiveerd op 31-12-2017.
Overhandiging petitie door dhr. Sijbers aan burgemeester Gaillard

Op verzoek van de gemeenteraad is het college van B & W het onderzoek gestart naar de wensen/behoeften van de inwoners van Son en Breugel betreffende het MFA gebouw.

Afgelopen week hebben 2.500 willekeurig geselecteerde inwoners van Kantar een uitnodiging ontvangen voor een digitale enquête. Deze enquête kan tot 8 oktober 2017 online ingevuld worden. Voor wie digitaal invullen niet mogelijk is, bestaat de mogelijkheid tot een telefonisch interview. Het telefoonnummer hiervoor staat in de uitnodigingsbrief.
De vragenlijst staat onderaan dit bericht.

Kantar zal de resultaten in oktober voorleggen aan het college van B&W.

De afgelopen maanden hebben inwoners op een door Harrie Sijbers geopende website hun reactie gegeven op het ontwerp van de MFA. Hierop hebben ongeveer 750 inwoners de petitie onderschreven. Ook zijn ruim 380 handtekeningen opgehaald via een stembiljettenactie in Weekblad Forum. De petitie en handtekeningen heeft hij dinsdagochtend aangeboden aan het college.

Naar aanleiding van een inspraakreactie en een ingezonden brief van Marianne van der Putte heeft de werkgroep Vraag zoekt Antwoord een gesprek gehad met wethouder Kees Vortman en burgemeester Hans Gaillard. Volgende week is een vervolggesprek gepland.

Ook met een groep ondernemers is het college het gesprek aangegaan, o.a. over hun zorgen rondom het parkeren in het centrum.

De resultaten van de gesprekken en de enquête worden in november 2017 voorgelegd aan de gemeenteraad.