Vrijwillige Cliëntondersteuning CMD

Dit artikel is gearchiveerd op 30-09-2017.
Logo CMD

Voor iedereen met een hulpvraag

Wanneer u behoefte heeft aan hulp, zorg- of hulpmiddelen gaat u naar het CMD aan de Europalaan 2. Uw verzoek wordt door een CMD-consulent(e) van de gemeente beoordeeld tijdens een onderzoekgesprek, inmiddels bekend als het keukentafelgesprek. In de wet is vastgelegd dat de gemeente zorgvuldig onderzoek moet doen naar de hulpvraag en dat iedere hulpvrager zich mag laten bijstaan door een gratis en onafhankelijke en cliëntondersteuner.

Wat doet een vrijwillige cliëntondersteuner?

De vrijwillige cliëntondersteuner zoekt samen met u vóór het onderzoekgesprek naar de mogelijkheden om uw zorgvraag te verhelderen, voorziet u van informatie, advies en algemene ondersteuning. Samen met u bekijkt hij/zij in alle rust wat u precies nodig heeft om deel te kunnen blijven nemen aan het maatschappelijk leven en zo lang mogelijk thuis te blijven wonen. Bovendien kan de cliëntondersteuner toelichting geven op de regelgeving en de procedure. Als u daar prijs op stelt kan de cliëntondersteuner, eventueel samen met een mantelzorger of familielid, aanwezig zijn bij het gesprek met de CMD-consulent(e) van de gemeente. De CMD-consulent(e) zal de afspraken voor u noteren en daar een verslagje/ondersteuningsplan van maken. Zo weet u ook achteraf nog duidelijk wat er is afgesproken.

Na het onderzoekgesprek ontvangt u van de gemeente de beschikking. Mocht u het niet eens zijn met dat besluit, dan kan de cliëntondersteuner u ook helpen om binnen de gestelde termijn een bezwaarschrift in te dienen bij de gemeente. De cliëntondersteuners zijn vrijwilligers, die een opleiding cliëntondersteuning hebben gevolgd, zij zijn onafhankelijk van de gemeente en waarborgen uw privacy. Er zijn voor u geen kosten verbonden aan deze ondersteuning. De cliëntondersteuner werkt op vrijwillige basis.

Voor iedere doelgroep

Binnen de WMO zijn er speciale vrijwillige cliëntondersteuners voor:

  • WMO voor senioren, gericht op dienstverlening aan mensen boven de 50 jaar
  • WMO voor alle leeftijden

Daarnaast zijn er vrijwillige cliëntondersteuners voor de Jeugdwet.

Als u gebruik wilt maken van een vrijwillige cliëntondersteuner kunt u dit bij het CMD laten weten. Hebt u nog vragen, dan kunt u contact opnemen met een van de medewerkers van het CMD via het telefoonnummer 0499 – 491 470. Het CMD is van maandag t/m vrijdag tussen 09.00-17.00 uur telefonisch bereikbaar. De balie is elke werkdag open van 09.00 - 13.00 uur.

Bezoek het CMD-plein op www.sonenbreugelverbindt.nl/web/cmd-plein voor meer informatie. Of mail ons via: cmd@sonenbreugel.nl.