Vrijwilligersbesturen geven de raadleden advies

Dit artikel is gearchiveerd op 30-11-2018.

Op dinsdagavond 30 oktober waren ruim 70 bestuurders van lokale verenigingen en stichtingen aanwezig in het Vestzaktheater op uitnodiging van de raadswerkgroep subsidiebeleid.

De raadswerkgroep subsidiebeleid bestaande uit Maarten van Beek (Dorpsbelang), Henk Hulsen (CDA), Stefan Philippi (Dorpsvisie), Monique van Zwieten (D66), Willem Buurke (GL/PVDA) en Don Pasanea (VVD) heeft een avond georganiseerd om met de vereniging- en stichtingsbesturen van gedachten te wisselen over het huidige subsidiebeleid voor vrijwilligersorganisaties. De raad heeft vorige jaar twee keer over het subsidiebeleid gesproken en wil, voordat zij zelf keuzes maakt om het beleid uit 2005 aan te passen, eerst weten wat de vrijwilligers die een beroep doen op de subsidies ervan vinden.

Opbrengst van de interactieve avond

Alle deelnemers zijn van te voren gevraagd een app te installeren op hun telefoon of tablet. Via de app zijn tijdens de avond diverse stellingen over het proces van de aanvraag, de verdeling van de subsidies, de verantwoording, etc. voorgelegd, waar zij op konden antwoorden. Na de pauze zijn al enkele resultaten gepresenteerd.

Zo gaf een meerderheid aan voortaan liever per mail of de website een subsidieaanvraag in te dienen. Ruim 75% vindt dat er altijd een verantwoording over de subsidie moet worden ingediend, hoe klein de subsidie ook is. 64% geeft aan dat er maatschappelijke thema’s aan de subsidie mogen worden gekoppeld.

Na de pauze hebben alle aanwezigen de kans gekregen om in kleinere groepen dieper op de vragen uit de app in te gaan en aanvullende opmerkingen mee te geven aan de raadsleden.

Hoe verder?

De raadswerkgroep gaat nu alle uitkomsten van de avond analyseren. Eind dit jaar of begin 2019 volgt een tweede avond met voorstellen die worden voorgelegd aan de bestuurders van verenigingen en stichtingen. De raadswerkgroep zal daarna een raadvoorstel voorbereiden over de nieuwe subsidievoorwaarden.