Vrijwilligerspenning Son en Breugel uitgereikt aan Martien Hettelder

Dit artikel is gearchiveerd op 31-01-2017.
Burgemeester Gaillard spelt Martien Hettelder de Vrijwilligerspenning op

Op woensdag 11 januari heeft burgemeester Hans Gaillard de Vrijwilligerspenning uitgereikt aan de heer M.P. (Martien) Hettelder. De uitreiking vond plaats aan het slot van een vergadering van Buurtbeheer wijk Hoogstraat en gedeelte wijk ’t Eigen in gemeenschapsvoorziening De Boerderij, Leeuwstraat 2 in Breugel.
De vrijwilligerspenning wordt elk jaar toegekend als blijk van waardering. Zowel inwoners als niet inwoners, die zich belangeloos verdienstelijk hebben gemaakt voor de Son en Breugelse gemeenschap komen in aanmerking.

De heer Hettelder (62 jaar) is een bescheiden kracht uit Breugel die op de achtergrond al langdurig (circa 20 jaar) het nodige werk verzet voor het buurtpreventie- / buurtbeheerproject wijk Hoogstraat en sinds 2015 ook voor het project Brandveilig Son en Breugel. Daarnaast is hij al ruim 20 jaar bloed(plasma)donor.

De heer Hettelder is vanaf het begin (eind negentiger jaren) actief binnen het buurtpreventie-/ buurtbeheerproject wijk Hoogstraat. Bij alle schoonmaakacties in de wijk is hij present. Daarnaast is hij altijd bereid hand- en spandiensten te verrichten. Zo plaatste hij, in het kader van het project achterpadenverlichting, talloze armaturen.

Vanaf maart 2015 is hij ambassadeur van Brandveilig Son en Breugel. Hij woont bijeenkomsten bij, heeft in De Bongerd gestaan met een informatiestand en plaatst regelmatig ’s avonds en ’s zaterdags rookmelders bij mensen thuis. Hij is in Breugel de enige vrijwilliger die rookmelders plaats. Het gaat om een enorme klus.

Als gevolg van een ernstig ziek familielid werd de heer Hettelder vanaf 1990 geconfronteerd met veel ellende in het ziekenhuis. Dit was voor hem een reden om donor te worden. Van 1994 tot 2004 was hij bloeddonor. Vanaf 2004 tot op heden is hij bloedplasmadonor. Elke twee weken staat hij bloedplasma af. Hij heeft al circa 265 donaties gedaan. Hij houdt zelfs bij het boeken van vakanties rekening met het donorschema.

Van 2000 tot het bereiken van de 60-jarige leeftijd in september 2014 stond hij bij de beenmergdonorbank ingeschreven. Hij betreurt het zeer dat er nimmer een goede “match” kwam; hij had graag iemand geholpen.