Vroege start aanpak van de eikenprocessierups op diverse manieren

Na een jaar van veel overlast door de eikenprocessierups in heel Nederland is de gemeente al in het najaar van 2019 gestart met de voorbereidingen van de bestrijding in 2020. Gezien de zachte winter is de kans aanzienlijk, dat het wederom een piekjaar wordt voor deze rups.

Daarom zet de gemeente nu vol in op preventie.

Vorige week hebben leerlingen van basisschool De Regenboog, één van de vier deelnemende basisscholen in het dorp, die meedoen aan het IVN-project ‘mezenkasten’ kastjes getimmerd. De leerlingen gaan de kastjes samen met het IVN ophangen. De eikenprocessierups staat op het menu van de mees. De mees is dus een natuurlijke vijand van de processierups en door de kastjes helpt de mees op de langere termijn op een natuurlijke manier mee de overlast gevende rups te bestrijden.

De gemeente pakt bestrijding van de eikenprocessierups aan via preventieve maatregelen én door het wegnemen van nesten die er ondanks de preventieve maatregelen ontstaan.

Bomen bespuiten en injecteren

De gemeente zet in op meerdere vormen van preventie. De focus van de preventieve aanpak ligt op het vroeg beginnen met de bestrijding. Dat gebeurt door het bespuiten van bomen met een regulier bestrijdingsmiddel en via het injecteren van bomen met een infuus. Na Carnaval krijgen de wijkteams instructies hoe ze dit samen met een groenaannemer aanpakken. Het is nog zoeken naar wat de beste manier is.
Omdat de bestrijding dit jaar nog meer gericht is op voorkómen, hopen we daarmee de overlast voor inwoners te minimaliseren en de bestrijding van nesten te kunnen beperken.

Maar overlast is nooit helemaal te voorkomen. Wij hebben de locaties die voor de mens het meest overlast geven in kaart gebracht en dáár zullen wij preventief bestrijden. Er blijven locaties waar we simpelweg niet kunnen komen.

In de preventie werken we ook aan een methode die de leefomgeving aantrekkelijk maakt voor de mees en andere natuurlijke vijanden van de eikenprocessierups. We zaaien op diverse plekken bloemrijk grasland.

Inwoners mogen ook mezenkastjes in de eigen tuin ophangen. Het hangen van vogelkastjes in openbaar gebied is voorbehouden aan het IVN met de scholen.

Zo werken inwoners en gemeente samen aan een groene leefomgeving die Schoon, Heel & Veilig is.