Waardering voor mantelzorgers

Dit artikel is gearchiveerd op 30-11-2017.
Vrijwilligers en Robert Visser pakken mantelzorgcompliment in

Op 13 november jl. hebben de Belangenbehartiging mantelzorgers Son en Breugel samen met de LEV-groep het mantelzorgcompliment ingepakt. De vele vrijwilligers werden door wethouder Robert Visser bedankt voor hun inzet.

Mantelzorgers zijn mensen die langdurig en onbetaald zorgen voor een chronisch zieke, gehandicapte of hulpbehoevende persoon uit hun omgeving. De gemeente Son en Breugel spreekt daarvoor haar bewondering en waardering uit. Door de inspanningen van deze personen wordt het leven van degene waarvoor gezorgd verlicht en ondersteund.

Mantelzorgcompliment

Hoewel de waarde van deze hulp niet uit te drukken is in geld, biedt de gemeente een VVV-bon aan ter onderstreping van haar waardering. De Belangenbehartiging mantelzorgers Son en Breugel (BBM) maakt met de bon en andere attenties een fraai pakket. De 370 pakketten worden bezorgd aan de bij het CMD Son en Breugel geregistreerde mantelzorgers op vrijdag 17 november.