Wadi Antoon van de Venstraat aangelegd

Dit artikel is gearchiveerd op 31-12-2018.

Ter voorkoming van wateroverlast in de Antoon van de Venstraat heeft de gemeente op het aanpalende terrein van Zonhove een wadi aangelegd. Zonhove heeft hiervoor terrein ter beschikking gesteld.

Wateroverlast

Door het aanhoudende droge weer in zomer en najaar zouden we bijna vergeten dat de Antoon van de Venstraat regelmatig kampt met wateroverlast. Bij extreme of langdurige regenbuien blijft er over een langere periode water op straat staan. Diverse maatregelen, waaronder extra kolken, hebben tot nu toe niet voor een afdoende oplossing gezorgd.

Geheurterbij

In juli besprak een delegatie van de buurtvereniging “Geheurterbij” met de gemeente om samen op zoek te gaan naar een oplossing. Deze kan gevonden worden als bewoners van deze straat én de gemeente maatregelen nemen.

De gemeente realiseert een wadi op het terrein van Zonhove. Van de bewoners wordt verwacht dat zij regenwater van daken en verhardingen in de eigen tuinen opvangen.

Overtollig water kan via de buis van de straat naar de lager geleden wadi stromen

Wadi

De wadi is inmiddels aangelegd. Het laagste punt van de Antoon van de Venstraat ligt bij de ingang van Zonhove. Daar is de wadi (regenwaterbuffer) in overleg met Zonhove gerealiseerd. De wadi is een verlaging waarin water bij extreme buien naar toe kan stromen en tijdelijk worden opgevangen.

Afkoppelen

Twee vertegenwoordigers van Geheurterbij gaven aan dat zij de achterzijde van hun woningen al hebben afgekoppeld en hun buurtgenoten gaan aansporen dat ook te doen.
De daken en tuinterrassen wateren bij hen al af in de eigen achtertuinen. Als een groot deel van de straat hetzelfde doet, vooral de woningen aan de zuidzijde, zijn al de maatregelen samen afdoende om het regenwater bij hevige regenbuien af te voeren.
Voor het afkoppelen van de regenwaterafvoer in eigen tuin stelt de gemeente een subsidie van €300 per woning beschikbaar.