Wegversmallingen

Dit artikel is gearchiveerd op 31-03-2018.

Situatie Veerstraat na plaatsen wegversmallingenIn de route Eind - Van den Elsenstraat - Pieter Brueghelplein – Veerstraat – Wilhelminalaan - Boslaan v.v. zijn wegversmallingen aangebracht. Het doel hiervan is het verlagen van de snelheid van het autoverkeer en het ontmoedigen van doorgaand verkeer dat niet door ons dorp hoeft te gaan.

Uit regionale onderzoeken blijkt dat onder andere de v.d. Elsenstraat tot de top 5 van onveilige straten behoort. De Veerstraat telt dagelijks circa 8.000 voertuigen aan doorgaand verkeer. Deze verkeersstroom en ondanks dat – vrijwel- in het gehele dorp binnen de bebouwde kom een 30 km zone geldt, vragen enkele wegen dus om extra aanpassingen.

Snelheidscontroles op deze 30km/h wegen is niet mogelijk. Hiervoor moet de weg ook ingericht zijn als 30 km/h-weg en dat is bij deze route niet het geval. We hebben naar een kostenefficiënte oplossing gezocht en voor de ‘straatjuwelen’ gekozen. Aan beide zijden van de wegvakken met versmallingen staan attentieborden. Om mensen extra te attenderen op de gewijzigde situatie zijn bij de versmallingen tijdelijk gele attentieborden geplaatst met de tekst SITUATIE GEWIJZIGD.

Momenteel monitoren we welk effect de aanpassingen op het verkeer hebben. We blij zijn met de suggesties van onze inwoners op basis van hun eerste ervaringen, die ons helpen om de situatie verder te verbeteren.