Wegwerkzaamheden Boslaan (13 t/m 31 augustus)

Dit artikel is gearchiveerd op 30-09-2018.

De Boslaan krijgt deze zomer in het wegvak tussen de Nieuwstraat en de Esdoornlaan een nieuw wegdek. Het werk is gepland na de bouwvakvakantie van 13 t/m 31 augustus.

De werkzaamheden aan de Boslaan tussen Europalaan en Nieuwstraat worden uitgevoerd van 13 tot en met 31 augustus. De werkzaamheden aan de Boslaan tussen Esdoornstraat-Europalaan beginnen een week later en worden uitgevoerd van 20 tot en met 31 augustus.

De oost-westroute voor doorgaand verkeer (via de Veerstraat – Wilhelminalaan – Boslaan) is in de periode 13 t/m 31 augustus gestremd. Het doorgaande verkeer wordt met borden omgeleid via de Planetenlaan –Gentiaanlaan.

Wegens faillissement van het bedrijf dat de bestrating op de Boslaan zou uitvoeren is er een uitstel van de geplande werkzaamheden. De werkzaamheden kunnen hierdoor pas na de bouwvakantie worden gestart. De (voorlopige) planning is nu dat op 13 augustus gestart kan worden en het werk op 31 augustus gereed is. 

Werkzaamheden

Op de Boslaan (tussen Nieuwstraat en Europalaan) bestaan de werkzaamheden uit het vervangen van de bestaande asfaltconstructie. De aanliggende verhardingen worden hersteld / aangepast. Daarnaast wordt op dit deel van de Boslaan een blauwe zone ingesteld volgens het verkeersbesluit dat begin 2018 is genomen. Naast genoemde werkzaamheden wordt de Boslaan (tussen Europalaan en Esdoornstraat) voorzien van een nieuwe toplaag van asfalt.

In het overleg met aanwonenden is besproken dat de fietssuggestiestrook een rode laag kan krijgen, zoals ook op o.a. de Europalaan is toegepast. De strook maakt duidelijker zichtbaar dat er fietsers kunnen rijden. De inrichting geeft ook een visueel versmallend effect, zodat – we beogen dat - automobilisten langzamer gaan rijden.

Vragen

Wenst u meer informatie stuur dan een mail naar j.delaroy@sonenbreugel.nl of bel via 0499 491 491.
Bekijk voor meer informatie ook onze pagina over de blauwe zone.