Wegwerkzaamheden Boslaan op 10 dec van 9.00 tot 15.00 uur

Dit artikel is gearchiveerd op 11-12-2018.

Afgelopen zomer is de Boslaan tussen de Hendrik Veenemanstraat en de Esdoornstraat in zijn totaliteit vernieuwd (zie foto). Er zijn rode fietssuggestiestroken aangebracht en de tegeltrottoirs zijn vernieuwd. Bewoners hebben aangegeven blij te zijn met de opwaardering van de straat.

Om de puntjes op de i te zetten wordt komende maandag het drempeltalud op de kruising Boslaan – Europalaan hersteld. Het bleek dat dit talud verzakt was na de werkzaamheden.

Om de overlast zoveel als mogelijk te beperken worden de werkzaamheden pas na de ochtendspits uitgevoerd, vanaf 9.00 uur in de ochtend en zullen deze naar verwachting rond 15.00 gereed zijn. Om de werkzaamheden veilig te laten verlopen worden verkeersmaatregelen getroffen middels een tijdelijke afzetting met verkeersregelaars. Het gedeelte van de Boslaan tussen de Europalaan en de Esdoornstraat wordt om deze reden tijdelijk afgezet. De kruising van de Boslaan met de Europalaan blijft toegankelijk.

Direct aanwonenden worden via een bewonersbrief geïnformeerd over de werkzaamheden. Mochten er vragen zijn dan kunt u hierover met de gemeente contact opnemen op tel. nr. 0499 491 491.