Werkzaamheden aan de parkeervoorziening op Ekkersrijt

Dit artikel is gearchiveerd op 01-07-2019.

Om de parkeervoorziening van Sciencepark op Ekkersrijt te verbeteren heeft de gemeente in diverse straten parkeervakken op de rijbaan gemaakt. Buiten de vakken geldt een parkeerverbod. Ook is het parkeerterrein bij de visplas langs de Verlengde Huizingalaan voorzien van asfaltverharding en van openbare verlichting.

Het uitgangspunt voor de bedrijven is parkeren op eigen terrein. Desondanks wordt er met regelmaat in de openbare ruimte en buiten de vakken geparkeerd. Dit levert vervelende situaties op en resulteert er soms in dat sommige bedrijven nauwelijks bereikbaar zijn.

Met de gemarkeerde parkeervakken is het parkeeraanbod verruimd. De parkeervakken op de rijbaan zijn in eerste aanleg met verf aangebracht. Omdat dit slijt, zijn de vakken na verloop van tijd nagenoeg onzichtbaar geworden. Daarom is in een aantal straten de verf vervangen door witte stenen. Het voordeel van deze stenen is dat ze zichtbaar blijven.

In april en mei van dit jaar vervangt aannemer RO- Infra in de resterende straten de markering door witte stenen. Deze firma start op 25 april met de werkzaamheden en voert dat in 3 tot 4 fasen uit. Voor de start plaatsen ze de benodigde verkeersmaatregelen.

Voor vragen kunnen de bedrijven op Ekkersrijt en de weggebruikers contact opnemen met de parkmanager Frank van Gorp van de gemeente. Hij is bereikbaar op 06-40129875.