Werkzaamheden aan het riool

Dit artikel is gearchiveerd op 20-09-2019.

In september wordt het rioolstelsel op diverse locaties in Son gerenoveerd en gerepareerd.  De renovatie vindt plaats met de zogenoemde kousmethode. Door in het bestaande hoofdriool een kunststofkous aan te brengen en uit te harden met uv-licht, ontstaat een compleet nieuwe rioolleiding.

Straten en planning

De renovatiewerkzaamheden vinden plaats in de volgende straten: Prunuslaan, Julianastraat, Sparrenlaan, Berkenlaan, Esdoornstraat, Boslaan en Emmastraat.

De werkzaamheden staan gepland van 9 september tot en met 20 september. De werkzaamheden vinden ondergronds plaats. In de straat staan vrachtwagens opgesteld die nodig zijn voor de werkzaamheden. Per locatie duren de werkzaamheden maximaal één dag. Op de locaties in de straten waar de werkzaamheden plaatsvinden worden bewoners voorafgaand aan de werkzaamheden met een bewonersbrief geïnformeerd.

Meer informatie

De werkzaamheden worden uitgevoerd door de firma GMB. Mocht u vragen hebben, over de werkzaamheden dan kunt u hierover met hun contact opnemen via telefoonnummer 088 – 88 54 200 of via e-mail info@gmb.eu o.v.v. uitvoerder Bart Schoemaker. Op www.gmbinuwbuurt.eu  vindt u meer informatie over de werkzaamheden die wij in uw buurt gaan uitvoeren.