WOZ-beschikking en aanslag gemeentelijke belastingen 2018

Dit artikel is gearchiveerd op 31-03-2018.

De gemeente heeft onlangs de WOZ-beschikking en aanslag gemeentelijke belastingen 2018 verstuurd. Op dit aanslagbiljet staat de WOZ-waarde van uw woning of bedrijf, de onroerend zaak belasting en eventueel andere gemeentelijke heffingen.

Heeft u de aanslag niet ontvangen en u bent aangemeld voor MijnOverheid? Raadpleeg dan uw berichtenbox.

Nog niet aangemeld voor MijnOverheid en wilt u uw post digitaal ontvangen? Ga dan naar mijn.overheid.nl. Activeer daar uw MijnOverheid-account. U logt eenvoudig in met uw Digid. Vanaf dat moment ontvangt u de berichten van de gemeente Son en Breugel digitaal in uw berichtenbox.

Bij het aanslagbiljet vindt u meer informatie over de verschillende belastingsoorten. Zoals hoe en wanneer u moet betalen en de mogelijkheden over bezwaar maken. Heeft u na het lezen van de bijsluiter nog vragen dan kunt u contact met de gemeente opnemen. Bezwaar maken is altijd gratis, u kunt digitaal bezwaar maken of via de post.