Zorgkosten 2017 en 2018

Dit artikel is gearchiveerd op 04-07-2019.

De gemeente heeft een regeling om inwoners met bepaalde zorgkosten tegemoet te komen. Deze regeling heeft betrekking op het jaar 2017 en het jaar 2018. De regeling bestaat uit een tegemoetkoming voor twee doelgroepen:

1. Inwoners met een Wmo-voorziening

Inwoners die in 2017 en/of in 2018 een eigen bijdrage hebben betaald voor de Wmo.

2. Inwoners die het Eigen Risico Zorgverzekeringswet volledig betalen

Inwoners die in de periode 2014 tot en met 2018 minimaal drie aaneengesloten jaren het volledig eigen risico in het kader van de Zorgverzekeringswet hebben betaald.

Hoogte van de tegemoetkoming

Het bedrag dat voor 2017 en/of 2018 wordt uitgekeerd is afhankelijk van het aantal aanvragen. De tegemoetkoming bedraagt in ieder geval niet meer € 300,- in 2017 en niet meer dan € 300,- in 2018.

Inkomensgrens

De regeling is bedoeld voor mensen met een laag inkomen. Of u in aanmerking komt is afhankelijk van de hoogte van uw inkomen en van de gezinssamenstelling. Wanneer uw bruto inkomen lager is dan onderstaande bedragen kunt u een aanvraag indienen.

Personen 21 jaar tot de AOW-leeftijd:

Gehuwd/samenwonend per partner € 12.815,00 (130%)    
Alleenstaande (ouder) € 19.798,00 (130%)    

Personen vanaf de AOW-leeftijd:

Gehuwd/samenwonend per partner € 13.446,00 (130%)   
Alleenstaande € 19.471,00 (130%)

Personen met inwonende kinderen zonder fiscaal inkomen:

Personen 21 jaar tot de AOW-leeftijd:
Gehuwd/samenwonend per partner € 14.787,00 (150%)    
Alleenstaande (ouder) € 22.844,00 (150%)    
Personen vanaf de AOW-leeftijd:
Gehuwd/samenwonend per partner  € 15.515,00 (150%)   
Alleenstaande € 22.467,00 (150%)

Aanvraagformulier

Wanneer u voor een tegemoetkoming in aanmerking wilt komen dient u daarvoor een aanvraagformulier in te vullen.  U kunt het aanvraagformulier indienen in de maand maart. Uw aanvraagformulier dient voor 1 april 2019 te zijn ingediend.

Inwoners die een eigen bijdrage betalen voor een Wmo-voorziening krijgen binnenkort het  aanvraagformulier  thuisgestuurd.

Inwoners die drie aangesloten jaren het maximale Eigen Risico in het kader van de Zorgverzekeringswet hebben betaald kunnen het aanvraagformulier downloaden of vanaf 1 maart ophalen bij het gemeentehuis of bij het CMD aan de Europalaan 2.

Meer informatie

Wanneer u meer informatie wilt over deze regeling kunt u contact opnemen via tel. 491491 en vragen naar de administratie van Werk en Inkomen.