Officiële bekendmakingen

Bekendmakingen

Als het college van burgemeester en wethouders of de gemeenteraad een besluit hebben genomen, wordt dit gepubliceerd. Ook vergunningen die verleend zijn of aangevraagd door bedrijven en particulieren, publiceert de gemeente. Dit zijn bekendmakingen. De bekendmakingen worden gepubliceerd op overheid.nl. Deze publicatie is leidend.

De raad heeft de Verordening elektronische kennisgeving gemeente Son en Breugel 2020 vastgesteld. De verordening biedt de mogelijkheid om uitsluitend te volstaan met elektronische kennisgeving van besluiten. Wij bieden als extra service in het huis-aan-huisblad "DeMooiSonenBeugelKrant" wel een overzicht van de bekendmakingen en kennisgevingen aan.

Over uw buurt

Wilt u op de hoogte blijven van aangevraagde of verleende vergunningen, plannen en plaatselijke regelgeving in uw buurt? Er is een speciale website met deze informatie over uw buurt.

U kunt daar onder meer zien welke vergunningen er in uw buurt zijn aangevraagd of afgegeven. Voor de dakkapel van de buurman bijvoorbeeld of voor een evenement. Om op de hoogte te blijven, kunt u gebruik maken van de e-mailservice of van de app ‘Over uw buurt’.

Archief