Gemeenteblad 1003, 26 juli 2016 - Aangevraagde omgevingsvergunning Ockhuizenweg 22

Dit artikel is gearchiveerd op 06-09-2016.
Gegevens bekendmaking
Bekendmaking heeft betrekking op: 5691PK
Publicatiedatum: 26-07-2016
Soort bekendmaking: Aangevraagde omgevingsvergunning

Kennisgeving ingediende aanvraag omgevingsvergunning op:

  • 15 juli 2016     Ockhuizenweg 22, 5691 PK – bouwen pluimveestal (BOUWEN)

De aangevraagde vergunningen liggen niet ter inzage. Pas vanaf het moment dat er een (concept)besluit is genomen op de aanvraag ligt dit (concept)besluit samen met de aanvraag ter inzage. Indien u vragen heeft over een hierboven vermelde aanvraag kunt u een afspraak maken met één van de behandelende medewerkers van de afdeling Ruimte en Samenleving.