Gemeenteblad 1006, 26 juli 2016 - Intrekken aanvraag omgevingsvergunning Ekkersrijt 1509

Dit artikel is gearchiveerd op 06-09-2016.
Gegevens bekendmaking
Bekendmaking heeft betrekking op: 5692AN
Publicatiedatum: 26-07-2016
Soort bekendmaking: Aangevraagde omgevingsvergunning

De aanvraag op de volgende aanvraag omgevingsvergunning is door de aanvrager ingetrokken op:

  • 14 juli 2016     Ekkersrijt 1509, 5692 AN – uitbreiding terrein (HANDELEN IN STRIJD MET REGELS RO)

Tegen de intrekking van aanvragen voor een omgevingsvergunning kunnen geen formele (schriftelijke) bedenkingen of bezwaren worden ingediend.

De aangevraagde vergunningen liggen niet ter inzage. Pas vanaf het moment dat er een (concept)besluit is genomen op de aanvraag ligt dit (concept)besluit samen met de aanvraag ter inzage. Indien u vragen heeft over een hierboven vermelde aanvraag kunt u een afspraak maken met één van de behandelende medewerkers van de afdeling Ruimte en Samenleving.