Gemeenteblad 1007, 26 juli 2016 - Verleende omgevingsvergunning Bosgebied West

Dit artikel is gearchiveerd op 06-09-2016.
Gegevens bekendmaking
Bekendmaking heeft betrekking op: Son en Breugel
Publicatiedatum: 26-07-2016
Soort bekendmaking: Verleende omgevingsvergunning

Burgemeester en wethouders hebben omgevingsvergunning verleend voor onderstaande plannen. Deze omgevingsvergunningen zijn verzonden op:

  • 15 juli 2016     Bosgebied West – plaatsen van diverse bouwwerken en het uitvoeren van diverse werkzaamheden (BOUWEN / WERK OF WERKZAAMHEDEN UITVOEREN / HANDELEN IN STRIJD MET REGELS RO)

Belanghebbenden kunnen daartegen binnen zes weken na de uitreiking of verzending van de vergunning een bezwaarschrift indienen bij burgemeester en wethouders. De vermelde bouw-, en omgevingsvergunningen liggen ter inzage op de afdeling Dienstverlening.