Gemeenteblad 1009, 26 juli 2016 - Verleende omgevingsvergunning Bijenlaan 17

Dit artikel is gearchiveerd op 06-09-2016.
Gegevens bekendmaking
Bekendmaking heeft betrekking op: 5692VA
Publicatiedatum: 26-07-2016
Soort bekendmaking: Verleende omgevingsvergunning

Burgemeester en wethouders hebben omgevingsvergunning verleend voor onderstaande plannen. Deze omgevingsvergunningen zijn verzonden op:

  • 21 juli 2016     Bijenlaan 17, 5692 VA - wijzigen omgevingsvergunning voor het plaatsen van een dakkapel aan de voorzijde van de woning (BOUWEN

Belanghebbenden kunnen daartegen binnen zes weken na de uitreiking of verzending van de vergunning een bezwaarschrift indienen bij burgemeester en wethouders. De vermelde bouw-, en omgevingsvergunningen liggen ter inzage op de afdeling Dienstverlening.