Gemeenteblad 1015, 2 augustus 2016 - Aangevraagde omgevingsvergunning Ekkersrijt 7202

Dit artikel is gearchiveerd op 13-09-2016.
Gegevens bekendmaking
Bekendmaking heeft betrekking op: 5692HE
Publicatiedatum: 02-08-2016
Soort bekendmaking: Aangevraagde omgevingsvergunning

Kennisgeving ingediende aanvraag omgevingsvergunning op:

  • 26 juli 2016     Ekkersrijt 7202, 5692 HE – vervangen stalen gevelpanelen (BOUWEN)

De aangevraagde vergunningen liggen niet ter inzage. Pas vanaf het moment dat er een (concept)besluit is genomen op de aanvraag ligt dit (concept)besluit samen met de aanvraag ter inzage. Indien u vragen heeft over een hierboven vermelde aanvraag kunt u een afspraak maken met één van de behandelende medewerkers van de afdeling Ruimte en Samenleving.