Gemeenteblad 1016, 2 augustus 2016 - Aangevraagde omgevingsvergunning Adourlaan 2

Dit artikel is gearchiveerd op 13-09-2016.
Gegevens bekendmaking
Bekendmaking heeft betrekking op: 5691RC
Publicatiedatum: 02-08-2016
Soort bekendmaking: Aangevraagde omgevingsvergunning

Kennisgeving ingediende aanvraag omgevingsvergunning op:

  • 27 juli 2016     Adourlaan 2, 5691 RC – uitbreiden en veranderen van een woning (BOUWEN)

De aangevraagde vergunningen liggen niet ter inzage. Pas vanaf het moment dat er een (concept)besluit is genomen op de aanvraag ligt dit (concept)besluit samen met de aanvraag ter inzage. Indien u vragen heeft over een hierboven vermelde aanvraag kunt u een afspraak maken met één van de behandelende medewerkers van de afdeling Ruimte en Samenleving.