Gemeenteblad 1018, 2 augustus 2016 - Verleende omgevingsvergunning Piet Heinlaan 1

Dit artikel is gearchiveerd op 13-09-2016.
Gegevens bekendmaking
Bekendmaking heeft betrekking op: 5694CB
Publicatiedatum: 02-08-2016
Soort bekendmaking: Verleende omgevingsvergunning

Burgemeester en wethouders hebben omgevingsvergunning verleend voor onderstaande plannen. Deze omgevingsvergunning is verzonden op:

  • 26 juli 2016     Piet Heinlaan 103, 5694 CB – realiseren erfafscheiding (BOUWEN

Belanghebbenden kunnen daartegen binnen zes weken na de uitreiking of verzending van de vergunning een bezwaarschrift indienen bij burgemeester en wethouders. De vermelde bouw-, en omgevingsvergunningen liggen ter inzage op de afdeling Dienstverlening.