Gemeenteblad 1020, 2 augustus 2016 - Verleende omgevingsvergunning Ekkersrijt 2066

Dit artikel is gearchiveerd op 13-09-2016.
Gegevens bekendmaking
Bekendmaking heeft betrekking op: 5692CJ
Publicatiedatum: 02-08-2016
Soort bekendmaking: Verleende omgevingsvergunning

Burgemeester en wethouders hebben omgevingsvergunning verleend voor onderstaande plannen. Deze omgevingsvergunning is verzonden op:

  • 27 juli 2016     Ekkersrijt 2066 (3301), 5692 CJ – wijzigen omgevingsvergunning voor het oprichten van een distributiecentrum en aanlegwerkzaamheden (BOUWEN en AANLEG)

Belanghebbenden kunnen daartegen binnen zes weken na de uitreiking of verzending van de vergunning een bezwaarschrift indienen bij burgemeester en wethouders. De vermelde bouw-, en omgevingsvergunningen liggen ter inzage op de afdeling Dienstverlening.