Gemeenteblad 1021, 2 augustus 2016 - Omgevingsvergunning beperkte milieutoets Brabant Water

Dit artikel is gearchiveerd op 13-09-2016.
Gegevens bekendmaking
Bekendmaking heeft betrekking op: Son en Breugel
Publicatiedatum: 02-08-2016
Soort bekendmaking: Milieuvergunningen

Burgemeester en wethouders van Son en Breugel maken bekend dat zij voornemens zijn een omgevingsvergunning beperkte milieutoets (OBM) te verlenen aan Brabant Water NV voor het wijzigen van de voorschriften van de vergunning voor het Waterproductiebedrijf Son, gelegen aan de Achterste Heistraat 15 te Best.

De aanvraag en de ontwerpbeschikking liggen gedurende 6 weken van 2 augustus tot en met 13 september 2016 ter inzage in de hal van het gemeentehuis aan het Raadhuisplein 1 te Son tijdens de openingstijden. Op afspraak kan een mondelinge toelichting op de stukken worden gegeven.

Tot en met 13 september 2016 kunnen belanghebbenden zienswijzen inbrengen bij burgemeester en wethouders van Son en Breugel, Postbus 8, 5690 AA, Son en Breugel. Deze zienswijzen dienen gemotiveerd te zijn. Wie zienswijzen inbrengt kan verzoeken om zijn persoonlijke gegevens niets bekend te maken.